Netværkstur Lissabon


I Foreningen af Virksomheder på Odense Havn – i daglig tale Havneforeningen - har vi således tillagt os den vane ”at flytte verdens centrum” fra Odense Havn til en anden havneby i Europa en gang om året. Som regel når sommeren går på hæld i Danmark og trækfuglene begynder at trække sydpå. Således også i år.

I år var destinationen Lissabon, Portugals hovedstad. En havneby ved Tejoflodens udmunding i Atlanterhavet. Indbyggertal små 600.000 men i byens samlede opland ca. 2,8 millioner. Gennem mere end 500 år en åbning mod det der dengang blev rubriceret som ”en ny verden”. Det vender vi tilbage til.

For os som odenseanere kan vi blot konstatere, at vi følger i hælene på en anden, langt mere berømt odenseansk rejsende, den allestedsnærværende H.C. Andersen. HCA besøgte Lissabon i 1866 og skriver om byen i Et Besøg i Portugal: ”Efter alle de beskrivelser af Lissabon, jeg kendte, havde jeg forud dannet mig et billede af denne by, men hvor langt anderledes lys og smuk lå den for mig i virkeligheden. Jeg måtte udbryde, hvor er her de smudsige gader, jeg har læst om, de udkastede ådsler, de vilde hunde og de ynkelige skikkelser fra de afrikanske besiddelser……”. Men læs selv Andersens meget levende rejseberetning fra den konstant iagttagende rejsende.


Klik her for at læse mere.