Om Foreningen af Virksomheder ved Odense Havn


  Bestyrelsen

  Medlemmer af bestyrelsen:

  Formand: Poul Strandmark, Bluepack A/S

  Kasserer: Jacob Jensen, Jacob Jensen El A/S

  Bestyrelsesmedlem: Mette Lorenzen, Odense Renovation A/S

  Bestyrelsesmedlem: Jens Anker Gents, Blue Water Shipping A/S

  Bestyrelsesmedlem: Lars Haunstrup, H J Hansen Genvindingsindustri A/S

  1. Suppleant: Ole Strøm, Marius Pedersen A/S

  2. Suppleant: Andreas Isager, Isager Arkitekter ApS

  Revisor: Torben Tolstrup, Lemvig&Müller A/S

  Revisor: Pia Hansen, Odense Auto El ApS

   


  Vedtægter

  Foreningen blev stiftet i år 1935, og vedtægterne er senest fornyet på Generalforsamlingen 2006.

  Foreningens vedtægter kan læses i PDF-format her.


  Målsætning

  Foreningens vedtægter


  § 1: Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser over for Odense Byråd, Havnebestyrelsen, havnens organisationer og andre myndigheder.

  § 10 pålægger bestyrelsen at arbejde for at få foreningen repræsenteret i Havnebestyrelsen og herigennem søge foreningens arbejdsprogram og mål udvidet til også at omfatte spørgsmål vedrørende

  1. den overordnede planlægning for omdannelsen af Odense Havn
  2. besejlingsforhold for Odense Havn, kanal og fjord
  3. andre for foreningen gavnlige retninger

  Endvidere vil Foreningens opgave være aktivt at medvirke til at skabe et dynamisk havnemiljø, hvor virksomheder og øvrige bebyggelser kan fungere side om side.

  Politisk


  Foreningen arbejder til stadighed for at sikre virksomhederne fortsatte eksistensmuligheder på havnearealerne.

  Foreningens opgave er aktivt at medvirke til at skabe et dynamisk havnemiljø, hvor virksomheder og øvrige bebyggelser kan fungere side om side.